FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Výskum RPM Technologies spolupracuje s mnohými spoločnosťami za účelom naplnenia potrieb firiem technológiami, ktoré existujú, ale nikdy predtým neboli prezentované.

Sme presvedčení, že práca s expertami v odbore je mnohokrát efektívnejšia, ako izolovaný vývoj.


RPM tieto tieto jednotlivé časti dodávateľov spoji a vytvorí nové hodnoty a technológie.