FAIL (the browser should render some flash content, not this).


15.10.07 - Novinka číslo 1

RPM spolupracuje s mnohými spoločnosťami a univerzitami pri vývoji nových technológií....20.10.07 - Novinka číslo 2

RPM Tech. spolupracuje s mnohými spoločnosťami za účelom naplnenia potrieb firiem technológiami, ktoré existujú, ale nikdy predtým neboli prezentované...

viac noviniekSme presvedčení, že práca s expertami
v odbore je mnohokrát efektívnejšia, ako izolovaný vývoj. Všetci partneri sú zaviazaní zmluvou o dôverných informáciach a často sú dodávateľmi niektorej časti nášho projektu.

RPM tieto tieto jednotlivé časti dodávateľov spoji a vytvorí nové hodnoty a technológie.
viacZásadné inovácie, zmeny a nízka cena. RPM môže byť Váš inovatívny sprievodca.
Distribúciu a marketing zabezpečí RPM ak je finálny výrobok hotový.